ЛетсПерник Локална Ефективна Трудова  Система 
(Социална Общност в Перник за размяна на битови услуги и,стоки )

Какво е Летс

Летс е система с местен обмен на битови услуги  битови стоки и информация между съседи и близко живеещи. Повечето групи по света използват името  Lets  ( Local Exchange Trading System ) на английски език. Също се среща (Local Energy Transfer System) локална система за енергиен трансфер и (Local Effective Traiding System ) което означава локална ефективна трудова система коетo най-съвпада с буквалния превод ЛЕТС .
Първо започва в  Канада през 1983 година. ЛЕТС е общодостъпна за всички .Групите са средно от 50 до 100 човека и не се обвързват с политиката и религията. Системата е за всеки който доброволно с хоби ,любима работа или любимо занимание се възползва през свободното си време. 
При направена услуга се получават определен брой точки , като получените точки не се смятат като пари а като услуга. При получаване на услуга се дават точки като  услуга. Точките се прехвърлят през сайта и приложението cyclos 4mobile. След  предварително взаимна спогодба  двете страни се договарят за дейноста и точките за услугата .
Като  1 час труд например е около 10 единици . Като след  размяна на услуги и информация се осъществяват много социални контакти  като може да се получи добра дружба и след това да последва незабравимо приятелство:) . Летс услугите  не могат да са конкурент на професионалните, защото не се получава гаранция, така че ако се изисква гаранция и по-високо качество за свършената работа е по добре да се използват професионални услуги срещу заплащане. 

Яна ме подстригва както аз искам, като през това време си говорим за разни неща и така избягвам виртуалните контакти .
Аз поправям велосипедите на Петър и Венцислава защото ще правят дълга екскурзия през лятната отпуска, а
Петър и Венцислава помагат в градината на Яна. 

 Яна прави нещо за мен . Аз помагам на Петър и Венцислава. 
След това Петър и Венцислава  помагат на Яна .
Ето така работи ЛЕТС системата.


Фейсбук страницата и ЛЕТСПЕРНИК страницата са проект в развитие и ако
 имате въпроси за ЛетсПерник  или за стартиране на собствена група се 
с удоволствие ще ви отговоря 😊