ЛетсПерник Локална Ефективна Трудова  Система 
(Социална Общност в Перник за размяна на битови услуги и,стоки )

 Антон 
email mladenovanton@gmail.com
Gsm 0895025328