1.6. Wat zijn community’s in Circuit Nederland?

Het Circuit Nederland is een samenwerkingsverband waarin verschillende groepen (community’s) deelnemen. Naast lokale en regionale community’s zijn er landelijk opererende initiatieven.

Community’s kunnen bestaan uit een groep particulieren, bedrijven, verenigingen of coöperatieven die een gezamenlijk doel nastreven, bijvoorbeeld het stimuleren van de lokale economie, duurzaam ondernemen, het maken van kunst of het vergroten van de capaciteit  van investeringen in energie opwekking en/of besparing, et cetera.
Overkoepelende afspraken zorgen ervoor dat in alle gevallen die claims op termijn gewone euro’s worden en dus onderling uitwisselbaar zijn als en zolang de groepen dat willen.

Het Circuit stelt de leden van alle community's in staat onderling handel te drijven. Tegelijk kan een community zelf een importheffing instellen als teveel koopkracht wegvloeit terwijl er wel genoeg bedrijven in de regio meedoen.

In het begin zal die handel tussen de meeste community's zonder enige belemmering zijn, omdat er anders te weinig bestedingsmogelijkheden zijn. Maar als er genoeg mensen meedoen, dan kan de voorkeur voor kopen binnen de eigen community gestimuleerd worden door een heffing in te stellen op het kopen buiten de eigen community.

Zie ook: hoe kun je een community starten in Circuit Nederland? en hoe kun je lid worden van een community?