1.4. Hoe komen termijn-euro’s in omloop?

Termijn-euro’s komen in omloop via drie bronnen. Zoals gezegd zijn termijn-euro’s gedekt door echte euro’s. De verschillende bronnen duiden op de manier waarop die dekking verzorgd wordt:

1.       Gemeentes of consumenten zetten hun geld in. Zij ruilen hun euro’s in voor termijn-euro’s. In alle gevallen worden de ingebrachte euro’s als onderpand weggezet om na afloop van de termijn dekking te hebben. In sommige gevallen blijven om juridische redenen de euro’s eigendom van de gemeente en is er sprake van een onderpand, op grond waarvan termijn-euro’s als lening worden gegeven. In alle gevallen komen claims op dat geld binnen het Circuit in omloop. Die claims op dat geld circuleren in een 100% digitale omgeving. Dat maakt het mogelijk om er voorwaarden aan te verbinden, bijvoorbeeld dat de koopkracht een bepaalde termijn in de regio blijft.

2.       Als een toekomstige betaling na een bepaalde termijn zeker is kunnen claims op die euro’s ook nu al als betaalmiddel worden ingezet. Zo wordt de koopkracht naar voren gehaald en gedurende die termijn regionaal gehouden. Denk bijvoorbeeld aan de 30 dagen die het kost voordat de overheid betaald heeft. De leverancier kan deze claim als betaalmiddel gebruiken door al op dag 1 de claim in koopkracht in termijn om te zetten. Met steun van het ministerie van Economische Zaken en in samenwerking met Hogeschool Windesheim is STRO op zoek naar gemeentes die mee willen doen aan een pilot in Nederland.

3.       Tot slot zijn er kredieten aan MKBedrijven zoals starters. Deze kredieten worden verstrekt in termijn-euro’s. Bij deze leningen helpen leveranciers mee om gedurende de termijn het garantiefonds sterk genoeg te maken om de risico’s van de lening aan te kunnen.