Wat zijn termijn-euro's?

Steeds meer regio's doen mee met het Circuit (Social Trade Circuit Nederland). Als leden van zo'n regio onderling spullen en diensten kopen en verkopen, betalen ze elkaar via een on-line rekening courant van hun regio-geld. Het Circuit biedt hen een betaalplatform. Elke regio heeft een eigen naam voor hun ruileenheden. Als overkoepelende werknaam kan je termijn-euro's gebruiken. 

Als leden van een community spullen en diensten van elkaar kopen, betalen ze elkaar dus giraal.

Het Circuit ziet toe dat de waarde van regiomunt aan het einde van de termijn wel zo'n beetje gelijk is aan een euro (al mag je dat natuurlijk niet zeggen van de financiële autoriteiten)
.
Binnen het Circuit heeft een termijn-euro de waarde van één euro. Die waarde wordt gegarandeerd door de euro's die de overheid klaar heeft staan om aan haar verplichtingen te voldoen en doordat leningen zijn verstrekt op basis van vorderingen op de overheid.

De overheid koopt eventueel via een broker op het betalingsmoment de termijn-euro's op voor euro's zodat de bedrijven die claims binnen het netwerk hebben op de afgesproken datum euro's in handen krijgen.


Termijn-euro's komen op een rekening:
  1. doordat een bedrijf een lening krijgt waarbij een vordering op de overheid omgezet mag worden in termijn-euro's;
  2. doordat de overheid geld stort op een geblokkeerde tegenrekening om het regio-effect van de uitgaven te vergroten.

Termijn-euro's blijven altijd gedurende de hele termijn binnen de regio circuleren. De software voorkomt scheve verhoudingen tussen deelnemende regio's zo nodig met importheffingen. Na die termijn zijn ze als euro's vrij te besteden, bij alle bedrijven via de gewone bankkanalen. Maar gedurende die termijn krijgt de regio-economie dus extra kansen zich te ontwikkelen: goed voor werk en inkomen en goed voor het milieu.

Iedere deelnemer ziet op zijn of haar Circuitrekening hoeveel dagen het nog duurt voordat de termijn-euro's vrij zijn te besteden.